HLINÍK AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645

Značení hliníku a hliníkových slitin podle různých norem:

Alu/AW-2007
AA2007
PN-
CSN-
ASTM USA-
BS GB-
BS GP old-
ENAlCu4PbMg
DIN GERAlCuMgPb
EN2007
ISOAlCu4PbMg
JIS JAPAN-
JIS JAPAN old-
NF FRANCE-
NF FRANCE oldA-U4Pb
SFS FINLAND-
SN SWITZAlCu4MgPb
SS SWEDEN4335
UNI ITALY9002/8
UNI ITALY old-
UNS-
WNR GERMANY3.1645
NS-
UNEL-3121
ASV-
ALUSUISSE2118
CSA old-
GOST old-

Chemické složení hliníku a hliníkových slitin (podle EN 573-1):

Alu/AW-2007
Mg 0,40 - 1,80 [%]
Mn 0,50 - 1,00 [%]
Fe ≤0,80 [%]
Si ≤0,80 [%]
Si+Fe - [%]
Cu 3,30 - 4,60 [%]
Zn ≤0,80 [%]
Cr ≤0,10 [%]
Mn+Cr - [%]
Ti ≤0,20 [%]
Bi ≤0,20 [%]
Ni ≤0,20 [%]
Pb 0,80 - 1,50 [%]
Sn ≤0,20 [%]
Zr - [%]
Zr+Ti - [%]
jiný≤0,10 [%]
různé dohromady≤0,30 [%]
Alreszta

Fyzikální vlastnosti hliníku:

- AW-2007
Hustota2.85 [g/cm3]
E modul pružnosti72500 [MPa]
Smykový modul G27300 [MPa]
Poissonovo číslo0.33
Teplota tuhnutí510 [°C]
Bod nalití640 [°C]
To správné teplo856 [J/kgK]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C23 [µm/mK]
Specifický odpor51 [nWm]
Tepelná vodivost130 [W/mK]
Vodivost34 [%IACS]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: