HLINÍK AW-3005 | AlMn1Mg0,5 | AW-AlMn1Mg0,5 | AlMn1Mg0,5 | 3.0525

Značení hliníku a hliníkových slitin podle různých norem:

Alu/AW-3005
AA3005
PN-
CSN-
ASTM USA-
BS GB-
BS GP old-
ENAlMn1Mg0,5
DIN GERAlMn1Mg0,5
EN-
ISOAlMn1Mg0,5
JIS JAPAN-
JIS JAPAN old-
NF FRANCE-
NF FRANCE oldA-MG0,5
SFS FINLAND-
SN SWITZ-
SS SWEDEN-
UNI ITALY-
UNI ITALY old-
UNS-
WNR GERMANY-
NS-
UNE-
ASV-
ALUSUISSE-
CSA old-
GOST old-

Chemické složení hliníku a hliníkových slitin (podle EN 573-1):

Alu/AW-3005
Mg 0,20 - 0,60 [%]
Mn 1,00 - 1,50 [%]
Fe ≤0,70 [%]
Si ≤0,60 [%]
Si+Fe - [%]
Cu ≤0,30 [%]
Zn ≤0,25 [%]
Cr ≤0,10 [%]
Mn+Cr - [%]
Ti ≤0,10 [%]
Bi - [%]
Ni - [%]
Pb - [%]
Sn - [%]
Zr - [%]
Zr+Ti - [%]
jiný≤0,05 [%]
různé dohromady≤0,15 [%]
Alreszta

Fyzikální vlastnosti hliníku:

- AW-3005
Hustota2.73 [g/cm3]
E modul pružnosti69500 [MPa]
Smykový modul G26200 [MPa]
Poissonovo číslo0.33
Teplota tuhnutí635 [°C]
Bod nalití655 [°C]
To správné teplo891 [J/kgK]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C23.1 [µm/mK]
Specifický odpor41 [nWm]
Tepelná vodivost160 [W/mK]
Vodivost42 [%IACS]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: