HLINÍK AW-3103 | AlMn1 | AW-AlMn1 | AlMn1 | 2.0515

Značení hliníku a hliníkových slitin podle různých norem:

Alu/AW-3103
AA3103
PNPA1
CSN424 432
ASTM USA-
BS GB3103
BS GP oldN3
ENAlMn1
DIN GERAlMn1
EN3103
ISOAlMn1
JIS JAPAN-
JIS JAPAN old-
NF FRANCE-
NF FRANCE old-
SFS FINLAND2585
SN SWITZAlMn
SS SWEDEN4054
UNI ITALY9003/3
UNI ITALY old3568
UNS-
WNR GERMANY3.0515
NS17405
UNEL-3811
ASV2029
ALUSUISSE3100
CSA oldM1
GOST oldAMc

Chemické složení hliníku a hliníkových slitin (podle EN 573-1):

Alu/AW-3103
Mg ≤0,30 [%]
Mn 0,90 - 1,50 [%]
Fe ≤0,70 [%]
Si ≤0,50 [%]
Si+Fe - [%]
Cu ≤0,10 [%]
Zn ≤0,20 [%]
Cr ≤0,10 [%]
Mn+Cr - [%]
Ti - [%]
Bi - [%]
Ni - [%]
Pb - [%]
Sn - [%]
Zr - [%]
Zr+Ti ≤0,10 [%]
jiný≤0,05 [%]
různé dohromady≤0,15 [%]
Alreszta

Fyzikální vlastnosti hliníku:

- AW-3103
Hustota2.73 [g/cm3]
E modul pružnosti69500 [MPa]
Smykový modul G26100 [MPa]
Poissonovo číslo0.33
Teplota tuhnutí640 [°C]
Bod nalití655 [°C]
To správné teplo892 [J/kgK]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C23.1 [µm/mK]
Specifický odpor41 [nWm]
Tepelná vodivost160 [W/mK]
Vodivost42 [%IACS]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: