NIKL MOSAZ - NOVÉ STŘÍBRNÉ CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNi12Zn24 | C75700

Označení nového stříbra podle různých norem:

PL:MZN12
EN:CuNi12Zn24
EN:CW403J
DIN:CuNi12Zn24
WNR.:2.0730
AFNOR:CuNi12Zn24
UNS:C75700

Chemické složení nového stříbra (podle EN 1652):

MZN12
Cu [%]63-66
Ni [%]11-13
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
jiný [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fyzikální vlastnosti nového stříbra:

CuNi12Zn24
Hustota8,70 [g/cm3]
Elektrický odpor0,227 [µ*m]
To správné teplo380 [J/kgK]
Tepelná vodivost40 [W/mK]
E modul pružnosti125000 [MPa]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C17 [10-6/K]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: