NIKL MOSAZ - NOVÉ STŘÍBRNÉ CuNi18Zn20 | CW409J | 2.0740 | C76400

Označení nového stříbra podle různých norem:

PL:MZ20N18
EN:CuNi18Zn20
EN:CW409J
DIN:-
WNR.:2.0740
AFNOR:-
UNS:C76400

Chemické složení nového stříbra (podle EN 1652):

MZ20N18
Cu [%]60-63
Ni [%]17-19
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
jiný [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fyzikální vlastnosti nového stříbra:

CuNi18Zn20
Hustota8,70 [g/cm3]
Elektrický odpor0,286 [µ*m]
To správné teplo420 [J/kgK]
Tepelná vodivost33 [W/mK]
E modul pružnosti130000 [MPa]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C16 [10-6/K]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: