NIKL MOSAZ - NOVÉ STŘÍBRNÉ CuNi18Zn27 | CW410J | 2.0742 | C77000

Označení nového stříbra podle různých norem:

PL:MZN18
EN:CuNi18Zn27
EN:CW410J
DIN:-
WNR.:2.0742
AFNOR:-
UNS:C77000

Chemické složení nového stříbra (podle EN 1652):

MZN18
Cu [%]53-56
Ni [%]17-19
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
jiný [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fyzikální vlastnosti nového stříbra:

CuNi18Zn27
Hustota8,70 [g/cm3]
Elektrický odpor0,300 [µ*m]
To správné teplo380 [J/kgK]
Tepelná vodivost32 [W/mK]
E modul pružnosti135000 [MPa]
Koeficient tepelné roztažnosti při 20°C18 [10-6/K]

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: