MOSAZ CuZn38Sn1As | CW717R

Mosazné značení podle různých norem:

ISO:CuZn38Sn1As
EN:CW717R
DIN:-
Wnr:
NFA FR-
UNS USA
BS GP old-
PN-

Korespondenci prosím zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu: