Aluminij - Aluminijske ploče izrezane na željenu veličinu

Nudimo aluminijske limove i ploče od aluminijskih legura izrezane na traženu veličinu. Rezani limovi izrađuju se od valjanih i lijevanih aluminijskih limova kao i od precizno glodanih limova. Rezanje se vrši na numerički upravljanim kružnim i tračnim pilama, zahvaljujući čemu postižemo visoku točnost rezanja. Velika snaga rezanja omogućuje nam rezanje ploča do 700 mm debljine. Isporuka rezanih listova po mjeri omogućuje skraćivanje vremena izrade, smanjenje troškova eventualne daljnje obrade, minimiziranje količine otpada i smanjenje troškova skladištenja.

Nudimo rezane aluminijske ploče u različitim kvalitetama:

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: