Aluminij - Aluminijski profili

Nudimo širok izbor standardnih aluminijskih profila: jednake kutove, nejednake kutove, kanale, T-profile, I-profile, Z-profile i posebne aluminijske profile. Nudimo aluminijske profile u sljedećim klasama:

Aluminijski profili i profili dostupni su kao standard u sirovom aluminiju, za veće narudžbe možemo ponuditi anodizirane aluminijske profile.

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: