BAKAR CW004A | Cu-ETP | E-Cu57/58 | 2.0060/2.0065

Oznake bakra prema različitim standardima:

EN Numer:CW004A
EN Symbol:Cu-ETP
DIN:E-Cu57/58
Wnr:2.0060/2.0065
NFA FRCu-a1
UNS USAC11000
BS GP oldC101
PNM1E

Kemijski sastav bakra i bakrenih legura (prema standardima EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

Cu-ETP
Cu≥99,9 [%]
Bi≤0,0005 [%]
O≤0,04 [%]
P- [%]
Pb≤0,005 [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni- [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
ostalo≤0,03 [%]
Ne sadržavatiAg,O

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: