BAKAR CW021A | Cu-HCP | SE-Cu | 2.0070

Oznake bakra prema različitim standardima:

EN Numer:CW021A
EN Symbol:Cu-HCP
DIN:SE-Cu
Wnr:2.0070
NFA FR-
UNS USAC10300
BS GP old-
PN-

Kemijski sastav bakra i bakrenih legura (prema standardima EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

Cu-HCP
Cu99,95 [%]
Bi≤0,0005 [%]
O- [%]
P0,002-0,007 [%]
Pb≤0,005 [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni- [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
ostalo≤0,03 [%]
Ne sadržavatiAg, P

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: