BAKAR CW023A | Cu-DLP | SW-Cu | 2.0076

Oznake bakra prema različitim standardima:

EN Numer:CW023A
EN Symbol:Cu-DLP
DIN:SW-Cu
Wnr:2.0076
NFA FRCu-b2
UNS USAC12000
BS GP old-
PNM1R

Kemijski sastav bakra i bakrenih legura (prema standardima EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

Cu-DLP
Cu≥99,9 [%]
Bi- [%]
O- [%]
P0,015-0,04 [%]
Pb- [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni- [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
ostalo- [%]
Ne sadržavati-

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: