NIKL MESING - NOVO SREBRO CuNi12Zn24 | CW403J | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNi12Zn24 | C75700

Oznake novog srebra prema raznim standardima:

PL:MZN12
EN:CuNi12Zn24
EN:CW403J
DIN:CuNi12Zn24
WNR.:2.0730
AFNOR:CuNi12Zn24
UNS:C75700

Kemijski sastav novog srebra (prema EN 1652):

MZN12
Cu [%]63-66
Ni [%]11-13
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
ostalo [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fizička svojstva novog srebra:

CuNi12Zn24
Gustoća8,70 [g/cm3]
Električni otpor0,227 [µ*m]
Prava toplina380 [J/kgK]
Toplinska vodljivost40 [W/mK]
E modul elastičnosti125000 [MPa]
Koeficijent toplinskog rastezanja na 20°C17 [10-6/K]

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: