NIKL MESING - NOVO SREBRO CuNi18Zn20 | CW409J | 2.0740 | C76400

Oznake novog srebra prema raznim standardima:

PL:MZ20N18
EN:CuNi18Zn20
EN:CW409J
DIN:-
WNR.:2.0740
AFNOR:-
UNS:C76400

Kemijski sastav novog srebra (prema EN 1652):

MZ20N18
Cu [%]60-63
Ni [%]17-19
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
ostalo [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fizička svojstva novog srebra:

CuNi18Zn20
Gustoća8,70 [g/cm3]
Električni otpor0,286 [µ*m]
Prava toplina420 [J/kgK]
Toplinska vodljivost33 [W/mK]
E modul elastičnosti130000 [MPa]
Koeficijent toplinskog rastezanja na 20°C16 [10-6/K]

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: