NIKL MESING - NOVO SREBRO CuNi18Zn27 | CW410J | 2.0742 | C77000

Oznake novog srebra prema raznim standardima:

PL:MZN18
EN:CuNi18Zn27
EN:CW410J
DIN:-
WNR.:2.0742
AFNOR:-
UNS:C77000

Kemijski sastav novog srebra (prema EN 1652):

MZN18
Cu [%]53-56
Ni [%]17-19
Pb [%]max. 0,03
Fe [%]max. 0,3
Mn [%]max. 0,5
Sn [%]max. 0,03
ostalo [%]max. 0,2
Zn [%]reszta

Fizička svojstva novog srebra:

CuNi18Zn27
Gustoća8,70 [g/cm3]
Električni otpor0,300 [µ*m]
Prava toplina380 [J/kgK]
Toplinska vodljivost32 [W/mK]
E modul elastičnosti135000 [MPa]
Koeficijent toplinskog rastezanja na 20°C18 [10-6/K]

Pošaljite korespondenciju na adresu e-pošte u nastavku: