EN 1254-2 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 2: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych

W normie EN 1254-2 określono charakterystykę wyrobów, metody oceny, kryteria zgodności wyników badań oraz system oznaczania dla łączników zaciskowych do rur miedzianych.

Łączniki zaciskowe występują z elementami uszczelniającymi – metalicznymi i/lub niemetalicznymi – przeznaczone do montażu bezpośredniego (powszechnie określane jako typ A) oraz bez elementów uszczelniających, wymagające formowania końców (powszechnie określane jako typ B).

Łączniki zaciskowe stosowane do łączenia miedzianych rur mają końcówki w zakresie wymiarów od 6 mm do 108 mm. Łączniki zaciskowe są zaprojektowane na okres eksploatacji do 50 lat.

W załączniku A ustalono maksymalne dopuszczalne temperatury i ciśnienia pracy.

Niniejsza norma dotyczy łączników wykonanych ze stopów miedzi, których niepełna lista jest podana w CEN/TS 13388.

Łączniki zaciskowe typu A stosowane są do rur miedzianych zgodnych z EN1057 we wszystkich stanach umocnienia materiału.

Łączniki zaciskowe typu A stosowane do rur w stanie R220 (wyżarzonym) mogą wymagać zastosowania wewnętrznego wzmocnienia przy czym wskazane jest uzyskanie wskazówek producenta w tym zakresie.

Łączniki zaciskowe typu B stosowane do rur miedzianych w stanie R220 (wyżarzonym) lub R250 (półtwardym) zgodnie z EN 1057.

Łączniki zaciskowe typu B mogą być stosowane do rur miedzianych w stanie R290 (twardym) przy czym wskazane jest uzyskanie wskazówek producenta w tym zakresie.

Łączniki adaptacyjne, stosowane do łączenia rur miedzianych mogą zawierać kombinację końcówek zaciskowych z typami końcówek, ujętymi w innych normach serii EN 1254.

Łączniki zaciskowe, stosowane do łączenia rur miedzianych mogą również mieć końcówki z kołnierzem zgodnie z EN 1092-3.

Łączniki zaciskowe, stosowane do łączenia rur miedzianych mogą również mieć powłokę lub innego rodzaju pokrycia dekoracyjne powierzchni.

Łączniki mogą być produkowane przez obróbkę skrawaniem, formowanie metalu, odlewanie lub wytwarzane w inny sposób.

Wyroby objęte tą normą są przewidziane do stosowania do:

 • cieczy:
  • instalacje ciepłej, zimnej lub ciepłej i zimnej wody, zgodnie z EN 806;
  • zamknięte systemy grzewcze, zgodnie z EN 12828 i systemy chłodzenia;
  • instalacje odwadniające;
  • instalacje tryskaczowe, zgodnie z EN 12845.
 • gazów:
  • systemy gazu ziemnego i gazu płynnego o maksymalnym ciśnieniu roboczym mniejszym lub równym 5 bar, zgodnie z EN 1775;
  • systemy sprężonego powietrza.

EN 1254-2 - Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Compression fittings for use with copper tubes

EN 1254-2 - Kupfer und Kupferlegierungen - Fittings - Teil 2: Klemmverbinder für Kupferrohre

Kontakt - sprzedaż krajowa:

Contact - foreign trade:

Aktualności

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N.

profile mosiężne kwadratowe

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki.

blacha cual - cupalowa

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm.

nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma mosiężna

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma miedziana

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu - CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

profile mosiężne kwadratowe