Normy dotyczące aluminium i stopów aluminium

Normy dotyczące aluminium i stopów aluminium:

EN 573-1 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 1: System oznaczeń numerycznych

EN 573-2 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych

EN 573-3 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów

EN 573-4 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 4: Rodzaje wyrobów

EN 573-5 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie - Część 5: Kodyfikacja znormalizowanych wyrobów przerobionych plastycznie

EN 515 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Oznaczenia stanów

EN 602 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Skład chemiczny półwyrobów stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi

EN 485-1 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 485-2 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Część 2: Własności mechaniczne

EN 485-3 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu wyrobów walcowanych na gorąco

EN 485-4 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno

EN 1386 - Aluminium i stopy aluminium - Płyty żeberkowe - Specyfikacje

EN 1396 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy i taśmy powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań - Specyfikacje

EN 14121 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty do zastosowań elektrotechnicznych

EN 754-1 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 754-2 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 2: Własności mechaniczne

EN 754-3 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych

EN 754-4 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych

EN 754-5 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 5: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych

EN 754-6 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 6: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych

EN 754-7 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 7: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu

EN 754-8 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty i rury ciągnione na zimno - Część 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych

EN 13958 - Aluminium i stopy aluminium - Rury okrągłe ciągnione na zimno w kręgach ogólnego zastosowania - Specyfikacja

EN 755-1 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 755-2 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 2: Własności mechaniczne

EN 755-3 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych

EN 755-4 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych

EN 755-5 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 5: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych

EN 755-6 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 6: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych

EN 755-7 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 7: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu

EN 755-8 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych

EN 755-9 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty, rury i kształtowniki wyciskane - Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników

EN 13957 - Aluminium i stopy aluminium - Rury okrągłe wyciskane w kręgach ogólnego zastosowania - Specyfikacja

EN 1301-1 - Aluminium i stopy aluminium - Drut ciągniony - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 1301-2 - Aluminium i stopy aluminium - Drut ciągniony - Część 2: Własności mechaniczne

EN 1301-3 - Aluminium i stopy aluminium - Drut ciągniony - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów

EN 12020-1 - Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 12020-2 - Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

EN 12258-1 - Aluminium i stopy aluminium - Terminy i definicje - Część 1: Terminy ogólne

EN 12258-2 - Aluminium i stopy aluminium - Terminy i definicje - Część 2: Analiza chemiczna

EN 12258-3 - Aluminium i stopy aluminium - Terminy i definicje - Część 3: Złom

EN 12258-4 - Aluminium i stopy aluminium - Terminy i definicje - Część 4: Pozostałości procesów przemysłu aluminiowego

EN 12373-1 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 1: Metody charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych na aluminium

EN 12373-2 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 2: Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) - Metoda wagowa

EN 12373-3 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 3: Oznaczanie grubości anodowych powłok tlenkowych - Pomiar nieniszczący za pomocą mikroskopu z podzieloną wiązką

EN 12373-4 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 4: Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych metodą testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym

EN 12373-5 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 5: Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej

EN 12373-6 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 6: Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwas fosforowy/kwas chromowy, bez uprzedniej obróbki w kwasie

EN 12373-7 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 7: Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze kwas fosforowy/kwas chromowy, po uprzedniej obróbce w kwasie

EN 12373-8 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 8: Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych

EN 12373-9 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 9: Pomiar odporności na ścieranie i wyznaczanie wskaźnika zużycia anodowych powłok tlenkowych za pomocą przyrządu z kołem ściernym

EN 12373-10 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 10: Pomiar średniej odporności właściwej na ścieranie anodowych powłok tlenkowych za pomocą strumienia ścierniwa

EN 12373-11 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 11: Pomiar współczynnika odbicia i połysku anodowych powłok tlenkowych pod kątami 20, 45, 60 lub 85 stopni

EN 12373-12 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 12: Pomiar charakterystyki odbicia powierzchni aluminium z zastosowaniem przyrządów sferycznych integrujących

EN 12373-13 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 13: Pomiar charakterystyki odbicia powierzchni aluminium za pomocą goniofotometru pełnozakresowego lub goniofotometru uproszczonego

EN 12373-14 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 14: Wzrokowe określanie przejrzystości anodowych powłok tlenkowych - Metoda skali wzorców

EN 12373-15 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 15: Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania

EN 12373-16 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 16: Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych - Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi

EN 12373-17 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 17: Określanie napięcia przebicia

EN 12373-18 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 18: System oceny korozji wżerowej - Metoda wzorców

EN 12373-19 - Aluminium i stopy aluminium - Utlenianie anodowe - Część 19: System oceny korozji wżerowej - Metoda siatkowa

EN 12392 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane - Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych

EN 12482-1 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do dalszego walcowania przeznaczony do ogólnych zastosowań - Część 1: Specyfikacje materiału wyjściowego do dalszego walcowania, walcowanego na gorąco

EN 12482-2 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do dalszego walcowania przeznaczony do ogólnych zastosowań - Część 2: Specyfikacje materiału wyjściowego do dalszego walcowania, walcowanego na zimno

EN 13195-1 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie i odlewy do zastosowań morskich (budownictwo okrętowe, morskie i przybrzeżne) - Część 1: Specyfikacje

EN 13195 - Aluminium i stopy aluminium - Specyfikacje wyrobów przerabianych plastycznie i odlewów do zastosowań morskich (budownictwo okrętowe, morskie i przybrzeżne)

EN 13920-1 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 1: Wymagania ogólne, pobieranie próbek i badania

EN 13920-2 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 2: Złom aluminium niestopowego

EN 13920-3 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 3: Złom drutów i kabli

EN 13920-4 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 4: Złom jednego gatunku stopu przerobionego plastycznie

EN 13920-5 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 5: Złom dwóch lub więcej gatunków stopów przerobionych plastycznie tej samej serii

EN 13920-6 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 6: Złom dwóch lub więcej gatunków stopów przerobionych plastycznie

EN 13920-7 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 7: Złom odlewów

EN 13920-8 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 8: Złom materiałów nieżelaznych z procesów strzępienia przeznaczony do procesów separacji aluminium

EN 13920-9 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 9: Złom z procesów separacji aluminium ze strzępionych materiałów nieżelaznych

EN 13920-10 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 10: Złom zużytych puszek aluminiowych po napojach

EN 13920-11 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 11: Złom radiatorów aluminiowo-miedzianych

EN 13920-12 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 12: Wióry jednego gatunku stopu

EN 13920-13 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 13: Pomieszane wióry dwóch lub więcej gatunków stopów

EN 13920-14 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 14: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych

EN 13920-15 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 15: Złom poużytkowych opakowań aluminiowych z usuniętą powłoką

EN 13920-16 - Aluminium i stopy aluminium - Złom - Część 16: Złom w postaci zgarów, skrzepów i odswu metalicznego

EN 13981-1 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby stosowane w konstrukcjach kolejowych - Warunki techniczne kontroli i dostawy - Część 1: Wyroby wyciskane

EN 13981-2 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby stosowane w konstrukcjach kolejowych - Warunki techniczne kontroli i dostawy - Część 2: Płyty i blachy

EN 13981-3 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby stosowane w konstrukcjach kolejowych - Warunki techniczne kontroli i dostawy - Część 3: Odlewy

EN 13981-4 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby stosowane w konstrukcjach kolejowych - Warunki techniczne kontroli i dostawy - Część 4: Odkuwki

EN 14242 - Aluminium i stopy aluminium - Analiza chemiczna - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną

EN 14286 - Aluminium i stopy aluminium - Spawalne wyroby walcowane na zbiorniki do magazynowania i transportowania materiałów niebezpiecznych

EN 14287 - Aluminium i stopy aluminium - Szczególne wymagania dotyczące składu chemicznego wyrobów przeznaczonych do wytwarzania opakowań i elementów opakowań

EN 14361 - Aluminium i stopy aluminium - Analiza chemiczna - Pobieranie próbek z kąpieli metalowej

EN 14392 - Aluminium i stopy aluminium - Wymagania dla wyrobów utlenianych anodowo przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi

EN 14726 - Aluminium i stopy aluminium - Oznaczanie składu chemicznego aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym

EN 15088 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 15530 - Aluminium i stopy aluminium - Aspekty środowiskowe wyrobów aluminiowych - Wytyczne ogólne wprowadzania do norm

EN 1592-1 - Aluminium i stopy aluminium - Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 1592-2 - Aluminium i stopy aluminium - Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Część 2: Własności mechaniczne

EN 1592-3 - Aluminium i stopy aluminium - Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur okrągłych

EN 1592-4 - Aluminium i stopy aluminium - Rury zgrzewane liniowo prądem wysokiej częstotliwości HF - Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur kwadratowych, prostokątnych i kształtowych

EN 1669 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań - Próba miseczkowania blach i taśm

EN 1676 - Aluminium i stopy aluminium - Gąski stopowe do przetopienia - Specyfikacje

EN 16773 - Aluminium i stopy aluminium - Wytyczne do produkcji materiału wyjściowego na folię przeznaczoną na półsztywne pojemniki na artykuły żywnościowe

EN 16914 - Aluminium i stopy aluminium - Walcowane na gorąco płyty pancerne ze spawalnych stopów aluminium - Warunki techniczne dostawy

EN 1706 - Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny i własności mechaniczne

EN 1715-1 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do ciągnienia - Część 1: Wymagania ogólne oraz ogólne warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 1715-2 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do ciągnienia - Część 2: Wymagania specyficzne do zastosowań elektrycznych

EN 1715-3 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do ciągnienia - Część 3: Wymagania specyficzne do zastosowań mechanicznych (z wyjątkiem spawania)

EN 1715-4 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do ciągnienia - Część 4: Wymagania specyficzne do zastosowań spawalniczych

EN 1780-1 - Aluminium i stopy aluminium - Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - Część 1: System oznaczeń numerycznych

EN 1780-2 - Aluminium i stopy aluminium - Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - Część 2: System oznaczeń na podstawie symboli chemicznych

EN 1780-3 - Aluminium i stopy aluminium - Oznaczenia gąsek do przetopienia z aluminium stopowego, stopów wstępnych i odlewów - Część 3: Zasady zapisywania składu chemicznego

EN 2341 - Lotnictwo i kosmonautyka - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane kwadratowe i prostokątne - Wymiary

EN 287-2 - Spawalnictwo - Egzaminowanie spawaczy - Aluminium i stopy aluminium

EN 4400-1 - Lotnictwo i kosmonautyka - Aluminium i stopy aluminium i magnezu - Specyfikacja techniczna - Część 1: Płyty z aluminium i stopów aluminium

EN 4400-2 - Lotnictwo i kosmonautyka - Aluminium i stopy aluminium i magnezu - Specyfikacja techniczna - Część 2: Blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium

EN 4400-3 - Lotnictwo i kosmonautyka - Aluminium i stopy aluminium i magnezu - Specyfikacja techniczna - Część 3: Pręty i kształtowniki z aluminium i stopów aluminium

EN 4400-6 - Lotnictwo i kosmonautyka - Aluminium i stopy aluminium i magnezu - Specyfikacja techniczna - Część 6: Materiał wyjściowy do kucia ze stopów aluminium

EN 486 - Aluminium i stopy aluminium - Wlewki do wyciskania - Specyfikacje

EN 487 - Aluminium i stopy aluminium - Wlewki do walcowania - Specyfikacje

EN 541 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby walcowane na puszki, zamknięcia i wieczka - Specyfikacje

EN 546-1 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 546-2 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Część 2: Własności mechaniczne

EN 546-3 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów

EN 546-4 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Część 4: Wymagania własności specyficznych

EN 570 - Aluminium i stopy aluminium - Półwyroby do wyciskania udarowego otrzymywane z wyrobów przerobionych plastycznie - Specyfikacja

EN 575 - Aluminium i stopy aluminium - Stopy wstępne wytwarzane metodą topienia - Specyfikacja techniczna

EN 576 - Aluminium i stopy aluminium - Gąski z aluminium niestopowego do przetopienia - Specyfikacje

EN 577 - Aluminium i stopy aluminium - Metal ciekły - Specyfikacja techniczna

EN 586-1 - Aluminium i stopy aluminium - Odkuwki - Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 586-2 - Aluminium i stopy aluminium - Odkuwki - Własności mechaniczne i inne wymagane własności

EN 586-3 - Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny odlewów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

EN 601 - Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny odlewów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi

EN 602 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Skład chemiczny półwyrobów stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi

EN 603-1 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał na odkuwki obrobiony plastycznie - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 603-2 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał na odkuwki obrobiony plastycznie - Część 2: Własności mechaniczne

EN 603-3 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy do kucia przerobiony plastycznie - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

EN 604-1 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał na odkuwki odlewany - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 604-2 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał na odkuwki odlewany - Część 2: Tolerancje wymiarów i kształtu

EN 683-1 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

EN 683-2 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Część 2: Własności mechaniczne

EN 683-3 - Aluminium i stopy aluminium - Materiał wyjściowy na żeberka wymienników ciepła - Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

EN 851 - Aluminium i stopy aluminium - Krążki i materiał wyjściowy na krążki do produkcji naczyń kuchennych - Specyfikacje

EN 941 - Aluminium i stopy aluminium - Krążki i materiał wyjściowy na krążki do ogólnych zastosowań - Specyfikacje

EN ISO 9606-2 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium

PN-H-01707 - Aluminium i stopy aluminium - Cechy barwne

PN-H-04606-00 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych

PN-H-04606-01 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań anodowych powłok tlenkowych - Badanie grubości

PN-H-04606-02 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań anodowych powłok tlenkowych - Badanie stopnia uszczelnienia

PN-H-04606-03 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych - Badanie odporności na korozję

PN-H-04606-04 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych - Badanie odporności na światło powłok barwionych

PN-H-04606-05 - Aluminium i stopy aluminium - Metoda badania własności anodowych powłok tlenkowych - Badanie odporności na ścieranie

PN-H-04606-06 - Aluminium i stopy aluminium - Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych - Badanie połysku

PN-H-74591 - Aluminium i stopy aluminium - Rury wyciskane

PN-H-74592 - Aluminium i stopy aluminium - Rury ciągnione

PN-H-74598 - Aluminium i stopy aluminium - Rury ciągnione dla lotnictwa

PN-H-88025 - Aluminium i stopy aluminium - Klasyfikacja ogólna

PN-H-92741-01 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy - Ogólne wymagania i badania

PN-H-92741-02 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy - Wymiary

PN-H-92741-03 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy - Własności mechaniczne

PN-H-92741 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy walcowane na zimno

PN-H-92744 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy walcowane na gorąco

PN-H-92745 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy walcowane na zimno dla lotnictwa

PN-H-92748 - Aluminium i stopy aluminium - Blachy żeberkowe

PN-H-92833 - Aluminium i stopy aluminium - Taśmy

PN-H-92950 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Klasyfikacja i symbole

PN-H-92951 - Aluminium i stopy aluminium - Folia - Nadruk rotograwiurowy

PN-H-93660 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty okrągłe walcowane

PN-H-93661 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty okrągłe kute - Wymiary

PN-H-93662 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty okrągłe ciągnione

PN-H-93663 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty okrągłe tłoczone

PN-H-93664 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty kwadratowe ciągnione

PN-H-93665 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty sześciokątne ciągnione

PN-H-93666 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty prostokątne ciągnione - Wymiary

PN-H-93667-00 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ogólne wymagania i badania

PN-H-93667-01 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty własności mechaniczne

PN-H-93667-02 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane okrągłe - Wymiary

PN-H-93667-03 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane kwadratowe i sześciokątne - Wymiary

PN-H-93667-04 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane prostokątne - Wymiary

PN-H-93667-05 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione okrągłe - Wymiary

PN-H-93667-06 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione kwadratowe i sześciokątne - Wymiary

PN-H-93667-07 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione prostokątne - Wymiary

PN-H-93667 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty

PN-H-93669 - Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki

PN-H-93670-00 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty dla przemysłu lotniczego - Ogólne wymagania i badania

PN-H-93670-01 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty dla przemysłu lotniczego - Własności mechaniczne

PN-H-93670-02 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane okrągłe dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670-03 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane kwadratowe i sześciokątne dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670-04 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty wyciskane prostokątne dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670-05 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione okrągłe dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670-06 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione kwadratowe i sześciokątne dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670-07 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty ciągnione prostokątne dla przemysłu lotniczego - Wymiary

PN-H-93670 - Aluminium i stopy aluminium - Pręty dla przemysłu lotniczego

PN-H-93674 - Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki dla lotnictwa

PN-H-93675 - Aluminium i stopy aluminium - Druty na nity lotnicze

PN-H-93834 - Aluminium i stopy aluminium - Drut na nity lotnicze

PN-H-93835 - Aluminium i stopy aluminium - Druty

PN-H-93837 - Aluminium i stopy aluminium - Druty do spawania konstrukcji lotniczych

PN-H-93847 - Aluminium i stopy aluminium - Drut na nity

PN-L-16251 - Aluminium i stopy aluminium - Drut na nity - Wymiary

EN ISO 8251 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych

EN ISO 7668 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Pomiar współczynnika odbicia i współczynnika połysku anodowych powłok tlenkowych pod kątami 20 stopni, 45 stopni, 60 stopni lub 85 stopni

EN ISO 6719 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Pomiar charakterystyk odbicia powierzchni aluminiowych z zastosowaniem przyrządów sferycznych integrujących

EN ISO 10215 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Wzrokowe określanie przejrzystości anodowych powłok tlenkowych - Metoda skali wzorców

EN ISO 3211 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania

EN ISO 2085 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych - Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi

EN ISO 2376 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Oznaczanie napięcia przebicia i upływności elektrycznej

EN ISO 8993 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - System oceny korozji wżerowej - Metoda wzorców

EN ISO 8994 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - System oceny korozji wżerowej - Metoda siatkowa

EN ISO 7599 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Metoda specyfikowania anodowych dekoracyjnych i ochronnych powłok tlenkowych na aluminium

EN ISO 2106 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) - Metoda wagowa

EN ISO 2143 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Określanie zdolności do absorpcji uszczelnionych anodowych powłok tlenkowych - Metoda testu plamy barwnej po wstępnej obróbce w roztworze kwaśnym

EN ISO 2931 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej

EN ISO 3210 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar ubytku masy po zanurzeniu w roztworze(-ach) kwasu

EN ISO 6581 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych

EN ISO 8251 - Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów - Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych

AMS 4001 - 1100 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4003 - 1100 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4004 - 5052 Aluminium w folii

AMS 4005 - 5056 Aluminium w folii

AMS 4006 - 3003 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4007 - 2024 -O Aluminium w folii

AMS 4008 - 3003 -H14 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4009 - 6061 -O Aluminium w folii

AMS 4010 - 3003 -H18 Aluminium w folii

AMS 4011 - 1145 Aluminium w folii

AMS 4015 - 5052 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4016 - 5052 -H32 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4017 - 5052 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4025 - 6061 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4026 - 6061 -T4 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4027 - 6061 -T6 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4028 - 2014 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4029 - 2014 -T651 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4031 - 2219 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4035 - 2024 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4037 - 2024 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4044 - 7075 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4045 - 7075 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4049 - 7075 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4050 - 7050 -T7451 Aluminium w płycie

AMS 4056 - 5083 -O Aluminium w blasze i płycie

AMS 4057 - 5083 Aluminium w arkuszu

AMS 4058 - 5083 Aluminium w arkuszu

AMS 4059 - 5083 -H321 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4062 - 1100 -H14 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4065 - 3003 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4066 - 2219 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4067 - 3003 -H14 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4068 - 2219 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4069 - 5052 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4070 - 5052 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4071 - 5052 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4078 - 7075 -T7351 Aluminium w płycie

AMS 4079 - 6061 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4080 - 6061 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4081 - 6061 -T4 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4082 - 6061 -T6 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4083 - 6061 -T6 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4084 - 7475 -T61 Aluminium w arkuszu

AMS 4085 - 7475 -T761 Aluminium w arkuszu

AMS 4086 - 2024 -T3 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4087 - 2024 -O Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4088 - 2024 -T3 Aluminium w rurce, ciągnione, bezszwowe

AMS 4089 - 7475 -T7651 Aluminium w płycie

AMS 4090 - 7475 -T651 Aluminium w płycie

AMS 4101 - 2124 -T851 Aluminium w płycie

AMS 4107 - 7050 -T74 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4108 - 7050 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4112 - 2024 -T6 Aluminium w pręcie i drucie

AMS 4113 - 6061 -T6 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4115 - 6061 -O Aluminium we wszystkich formach

AMS 4116 - 6061 -T4 Aluminium w pręcie i drucie

AMS 4122 - 7075 -T6 Aluminium we wszystkich formach

AMS 4123 - 7075 -T651 Aluminium we wszystkich formach

AMS 4126 - 7075 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4127 - 6061 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4131 - 7075 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4133 - 2014 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4134 - 2014 -T4 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4139 - 7075 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4140 - 2018 -T61 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4141 - 7075 -T73 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4143 - 2219 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4144 - 2219 -T852 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4145 - 4032 -T6 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4146 - 6061 -T4 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4147 - 7075 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4150 - 6061 -T6 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4152 - 2024 -T3 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4153 - 2014 -T6 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4154 - 7075 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4156 - 6063 -T6 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4160 - 6061 -O Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4161 - 6061 -T4 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4162 - 2219 -T8511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4163 - 2219 -T3511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4164 - 2024 -T3510 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4165 - 2024 -T3511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4166 - 7075 -T73 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4167 - 7075 -T73511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4168 - 7075 -T6511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4169 - 7075 -T6511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4172 - 6061 -T4511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4173 - 6061 -T6511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4174 - 7075 -T73 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4180 - 1100 -H18 Aluminium w przewodzie pistoletu natryskowego

AMS 4182 - 5056 -O Aluminium w drucie

AMS 4193 - 2024 -T861 Aluminium w blasze i płycie

AMS 4201 - 7050 Aluminium w płycie

AMS 4202 - 7475 -T7351 Aluminium w płycie

AMS 4203 - 7010 Aluminium w płycie

AMS 4204 - 7010 Aluminium w płycie

AMS 4205 - 7010 Aluminium w płycie

AMS 4221 - 2124 Aluminium w płycie

AMS 4248 - 6061 -T652 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4310 - 7075 -T651 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4311 - 7075 -T7351 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4312 - 6061 -T651 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4313 - 2219 -T351 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4314 - 2014 -T651 Aluminium w pierścieniach, kute i walcowane

AMS 4323 - 7075 Aluminium w kuciu – matryca otwarta

AMS 4333 - 7050 -T7452 Aluminium w kuciu - Otwarte Di

AMS 4340 - 7050 -T76511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4341 - 7050 -T73511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4342 - 7050 -T74511 Aluminium w wytłaczanych kształtach

AMS 4347 - 6013 Aluminium w arkuszu

AMS-A-22771 - Odkuwki ze stopu aluminium poddane obróbce cieplnej

AMS-A-250/22 - Stop aluminium, 7178-T76, płyta Alclad i blacha o zwiększonej odporności na złuszczanie

AMS-A-367 - Odkuwki ze stopu aluminium

AMS-QQ-A-200/11 - stop aluminium 7075, pręt, pręt, kształtowniki, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/13 - Stop aluminium 7178, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/14 - Stop aluminium, pręty, pręty, kształty i druty, wytłaczane, 7178-T76 o zwiększonej odporności na złuszczanie

AMS-QQ-A-200/15 - Pręt, pręt i kształtowniki ze stopu aluminium, wytłaczane, 7075-T76 o zwiększonej odporności na złuszczanie

AMS-QQ-A-200/16 - Stop aluminium, kształty konstrukcyjne, wytłaczane, 6061

AMS-QQ-A-200/17 - Stop aluminium 6162, pręt, pręt, kształtowniki, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/2 - Stop aluminium 2014, pręty, pręty, kształty, rury i druty, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/3 - Stop aluminium 2024, pręt, pręt, kształtowniki, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/4 - Stop aluminium 5083, pręt, pręt, kształtowniki, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/5 - Stop aluminium 5086, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/6 - Stop aluminium 5454, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/7 - Stop aluminium 5456, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/8 - Stop aluminium 6061, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/9 - Stop aluminium 6063, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-200/10 - Stop aluminium 6066, pręt, pręt, kształty, rura i drut, wytłaczane

AMS-QQ-A-225/1 - Stop aluminium, pręty, pręty i druty, walcowane, ciągnione lub wykańczane na zimno, 1100

AMS-QQ-A-225/10 - Stop aluminium 6262, pręt, pręt i drut; Walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-225/2 - Stop aluminium, pręty, pręty i druty, walcowane, ciągnione lub wykańczane na zimno, 3003

AMS-QQ-A-225/3 - Stop aluminium, pręt, pręt i drut, walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno, 2011

AMS-QQ-A-225/4 - Stop aluminium, 2014, pręty, pręty, druty i kształty specjalne, walcowane, ciągnione lub wykańczane na zimno

AMS-QQ-A-225/5 - Stop aluminium, 2017, pręty, pręty i druty walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-225/6 - Stop aluminium, 2024, pręt, pręt i drut; Walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-225/7 - Stop aluminium 5052, pręt, pręt i drut; Walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-225/8 - Stop aluminium 6061, pręt, pręt, drut i kształty specjalne; Walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-225/9 - Stop aluminium 7075, pręt, pręt, drut i kształty specjalne; Walcowane, ciągnione lub wykończone na zimno

AMS-QQ-A-250 - Ogólna specyfikacja stopu aluminium i aluminium, płyty i blachy

AMS-QQ-A-250/1 - Aluminium 1100, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/2 - Stop aluminium 3003, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/3 - Alclad ze stopu aluminium 2014, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/4 - Stop aluminium 2024, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/5 - Alclad ze stopu aluminium 2024, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/6 - Stop aluminium 5083, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/7 - Stop aluminium 5086, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/8 - Stop aluminium 5052, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/9 - Stop aluminium 5456, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/10 - Stop aluminium 5454, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/11 - Stop aluminium 6061, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/12 - Stop aluminium 7075, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/13 - Alclad 7075 ze stopu aluminium, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/14 - Stop aluminium 7178, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/15 - Alclad ze stopu aluminium 7178, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/18 - Stop aluminium, Alclad z jednej strony 7075, płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/19 - Stop aluminium 5086, płyta i blacha do zastosowań w wodzie morskiej

AMS-QQ-A-250/20 - Stop aluminium 5456, płyta i blacha, do zastosowań w wodzie morskiej

AMS-QQ-A-250/21 - Stop aluminium, 7178-T76, Odporny na złuszczanie płyt i arkuszy

AMS-QQ-A-250/22 - Stop aluminium, 7178-T76, płyta Alclad i blacha o ulepszonej odporności na złuszczanie

AMS-QQ-A-250/24 - Stop aluminium, 7075, płyta i arkusz (podwyższona odporność na złuszczanie)

AMS-QQ-A-250/25 - stop aluminium, płyta i blacha Alclad 7075, ulepszona odporność na złuszczanie

AMS-QQ-A-250/26 - Aluminium 7075, płyta i blacha, Alclad 7011

AMS-QQ-A-250/28 - Stop aluminium, 7011 Alclad 7178 płyta i blacha

AMS-QQ-A-250/29 - stop aluminium 2124, płyta

AMS-QQ-A-250/30 - Stop aluminium 2219, płyta i blacha

AMS-QQ-A-367 - Odkuwki ze stopu aluminium

AMS-S-22771 - Odkuwki ze stopu aluminium poddane obróbce cieplnej

AMS-T-7081 - Rura, stop aluminium, bezszwowa, okrągła, ciągniona, 6061, jakość hydrauliki lotniczej

AMS-WW-T-700/1 - Rura, Aluminium, Ciągnione, Bezszwowe, 1100

AMS-WW-T-700/2 - Rura, Aluminium, Stop, Ciągnione, Bezszwowe, 3003

AMS-WW-T-700/3 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 2024

AMS-WW-T-700/4 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 5052

AMS-WW-T-700/5 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 5086

AMS-WW-T-700/6 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 6061

AMS-WW-T-700/7 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 7075

ASTM-B-209 - Standardowa specyfikacja dla blachy i płyty aluminiowej i ze stopów aluminium

ASTM-B-210 - Standardowa specyfikacja rur bez szwu ciągnionych z aluminium i stopów aluminium

ASTM-B-211 - Standardowa specyfikacja dla aluminium i stopów aluminium walcowane lub wykończone na zimno pręty, pręty i druty

ASTM-B-221 - Standardowa specyfikacja dla aluminiowych i aluminiowych wyciskanych prętów, prętów, drutów, profili i rur

ASTM-B-241 - Standardowa specyfikacja dla rur bez szwu z aluminium i stopów aluminium oraz bez szwu wytłaczanych rur

ASTM-B-247 - Standardowa specyfikacja dla odkuwek matrycowych z aluminium i stopów aluminium, odkuwek ręcznych i odkuwek pierścieni walcowanych

ASTM-B-308 - Standardowa specyfikacja dla standardowych profili konstrukcyjnych ze stopu aluminium 6061-T6

ASTM-B-632 - Standardowa specyfikacja walcowanej płyty bieżnika ze stopu aluminium

MIL-A-22771 - Odkuwki ze stopu aluminium poddane obróbce cieplnej

MIL-P-25995 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona lub wytłaczana

MIL-T-7081 - Rura, stop aluminium, bezszwowa, okrągła, ciągniona 6061, jakość hydrauliki lotniczej

SAE AMS-WW-T-700/1 - Rura, Aluminium, Ciągnione, Bezszwowe, 1100

SAE AMS-WW-T-700/2 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 3003

SAE AMS-WW-T-700/3 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 2024

SAE AMS-WW-T-700/4 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 5052

SAE AMS-WW-T-700/5 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 5086

SAE AMS-WW-T-700/7 - Rura ze stopu aluminium, ciągniona, bezszwowa, 7075

ISO 209 - Aluminium i stopy aluminium - Skład chemiczny

ISO 3522 - Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Skład chemiczny i właściwości mechaniczne

ISO 6279 - Łożyska ślizgowe - Stopy aluminium do łożysk pełnych

ISO 6361-1 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Arkusze, taśmy i płyty - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

ISO 6361-2 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Arkusze, taśmy i płyty - Część 2: Właściwości mechaniczne

ISO 6361-3 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Arkusze, taśmy i płyty - Część 3: Taśmy: Tolerancje kształtu i wymiarów

ISO 6361-4 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Arkusze, taśmy i płyty - Część 4: Arkusze i płyty: Tolerancje kształtu i wymiarów

ISO 6361-5 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Arkusze, taśmy i płyty - Część 5: Skład chemiczny

ISO 6362-1 - Aluminium i stopy aluminium kute - Pręty/pręty, rury i profile wyciskane - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

ISO 6362-2 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty, rury i profile wyciskane - Część 2: Właściwości mechaniczne

ISO 6362-3 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty wyciskane, rury i profile - Część 3: Tolerancje kształtu i wymiarów dla wytłaczanych prętów prostokątnych

ISO 6362-4 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty wyciskane, rury i profile - Część 4: Tolerancje kształtu i wymiarów profili

ISO 6362-5 - Kute aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty wyciskane, rury i profile - Część 5: Tolerancje kształtu i wymiarów dla prętów okrągłych, kwadratowych i sześciokątnych

ISO 6362-6 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty, rury i profile wyciskane - Część 6: Rury okrągłe, kwadratowe, prostokątne i sześciokątne - Tolerancje kształtu i wymiarów

ISO 6362-7 - Przerobione plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty, rury i profile wyciskane - Część 7: Skład chemiczny

ISO 6363-1 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy

ISO 6363-2 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 2: Właściwości mechaniczne

ISO 6363-3 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 3: Tolerancje kształtu i wymiarów dla prętów ciągnionych/prętów i drutów

ISO 6363-4 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 4: Tolerancje kształtu i wymiarów dla ciągnionych prostokątnych prętów i drutów

ISO 6363-5 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 5: Tolerancje kształtu i wymiarów dla ciągnionych kwadratowych i sześciokątnych prętów i drutów

ISO 6363-6 - Obrabiane plastycznie aluminium i stopy aluminium - Pręty/pręty ciągnione na zimno, rury i druty - Część 6: Tolerancje kształtu i wymiarów ciągnionych okrągłych rur

ISO 7271 - Aluminium i stopy aluminium - Folia i cienka taśma - Tolerancje wymiarowe

ISO 13085 - Przemysł naftowy i gazowy - Rura ze stopu aluminium do stosowania jako rura do studni

ISO 15546 - Przemysł naftowy i gazowy - Rura wiertnicza ze stopu aluminium

ISO 27627 - Przemysł naftowy i gazowy - Kontrola połączeń gwintowych rur wiertniczych ze stopu aluminium

Kontakt - sprzedaż krajowa:

Contact - foreign trade:

Aktualności

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N.

profile mosiężne kwadratowe

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki.

blacha cual - cupalowa

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm.

nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma mosiężna

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma miedziana

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu - CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

profile mosiężne kwadratowe