Normy dotyczące miedzi i stopów miedzi

Normy dotyczące miedzi i stopów miedzi:

EN 1172 - Miedź i stopy miedzi - Blachy i taśmy dla budownictwa

EN 1173 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczenia stanów materiału

EN 12163 - Miedź i stopy miedzi - Pręty ogólnego przeznaczenia

EN 12164 - Miedź i stopy miedzi - Pręty do obróbki skrawaniem na automatach

EN 12166 - Miedź i stopy miedzi - Druty ogólnego przeznaczenia

EN 12167 - Miedź i stopy miedzi - Kształtowniki i pręty prostokątne ogólnego przeznaczenia

EN 12168 - Miedź i stopy miedzi - Pręty z otworem do obróbki skrawaniem na automatach

EN 12165 - Miedź i stopy miedzi - Materiał wyjściowy do kucia przerobiony i nieprzerobiony plastycznie

EN 12449 - Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia

EN 12450 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne

EN 12451 - Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła

EN 12452 - Miedź i stopy miedzi - Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła

EN 13148 - Miedź i stopy miedzi - Taśma ocynowana zanurzeniowo

EN 13347 - Miedź i stopy miedzi - Pręty i druty do spawania i lutospawania

EN 13348 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

EN 13599 - Miedź i stopy miedzi - Płyty, blachy i taśmy miedziane do celów elektrycznych

EN 13600 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane bez szwu do celów elektrycznych

EN 13601 - Miedź i stopy miedzi - Pręty i druty miedziane do ogólnych celów elektrycznych

EN 13602 - Miedź i stopy miedzi - Druty miedziane okrągłe ciągnione do produkcji przewodów elektrycznych

EN 13605 - Miedź i stopy miedzi - Kształtowniki i druty kształtowe miedziane do celów elektrycznych

EN 1057+A1 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

EN 12735-1 - Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 1: Rury do instalacji rurowych

EN 12735-2 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych - Część 2: Rury do oprzyrządowania

EN 1412 - Miedź i stopy miedzi - Europejski system numeryczny

EN 14436 - Miedź i stopy miedzi - Taśma ocynowana elektrolitycznie

EN 1652 - Miedź i stopy miedzi - Płyty, blachy, taśmy i krążki ogólnego przeznaczenia

EN 1653 - Miedź i stopy miedzi - Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wody

EN 1654 - Miedź i stopy miedzi - Taśmy na sprężyny i złączki

EN 1977 - Miedź i stopy miedzi - Materiał wyjściowy do ciągnienia z miedzi (walcówka)

EN 12384 - Miedź i stopy miedzi - Określanie granicy sprężystości taśm w próbie zginania

EN 12420 - Miedź i stopy miedzi - Odkuwki

EN 1254-1 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 1: Łączniki do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego rur miedzianych

EN 1254-20 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 20: Definicje, wymiary gwintu, metody badań, dane referencyjne i informacje pomocnicze

EN 1254-2 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 2: Łączniki zaciskowe do rur miedzianych

EN 1254-3 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 3: Łączniki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych

EN 1254-4 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 4: Łączniki gwintowane

EN 1254-5 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 5: Łącznik z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego rur miedzianych

EN 1254-6 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi do rur metalowych, z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych

EN 1254-7 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 7: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur metalowych

EN 1254-8 - Miedź i stopy miedzi - Łączniki instalacyjne - Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych

EN 12861 - Miedź i stopy miedzi - Złom

EN 12893 - Miedź i stopy miedzi - Wyznaczanie wskaźnika wydłużenia sprężyny

EN 13147 - Miedź i stopy miedzi - Określanie naprężeń w obszarze brzegowym taśmy rozcinanej

EN 13349 - Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane preizolowane litym pokryciem

EN 13603 - Miedź i stopy miedzi - Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych

EN 13604 - Miedź i stopy miedzi - Wyroby z miedzi o wysokiej konduktywności do lamp elektronowych, urządzeń półprzewodnikowych i zastosowań próżniowych

EN 14935 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zanieczyszczeń w czystej miedzi - Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ET AAS)

EN 14936-1 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości glinu - Część 1: Metoda miareczkowa

EN 14936-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości glinu - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14937-1 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości antymonu - Część 1: Metoda spektrofotometryczna

EN 14937-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości antymonu - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14938-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości bizmutu - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14939 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości berylu - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14940-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości chromu - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14941 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości kobaltu - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14942-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości arsenu - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 14977 - Miedź i stopy miedzi - Wykrywanie naprężeń rozciągających - Próba amoniakalna 5 %

EN 15022-3 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości cyny - Część 3: Mała zawartość cyny - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15022-4 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości cyny - Część 4: Średnia zawartość cyny - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15023-3 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości niklu - Część 3: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15024-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości cynku - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15025 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości magnezu - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15063-1 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie głównych składników i zanieczyszczeń metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fal (XRF) - Część 1: Wytyczne ogólne dla metody rutynowej

EN 15063-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie głównych składników i zanieczyszczeń metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fal (XRF) - Część 2: Metoda rutynowa

EN 15079 - Miedź i stopy miedzi - Analiza metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (S-OES)

EN 15605 - Miedź i stopy miedzi - Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną

EN 15616 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości kadmu - Metoda płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS)

EN 15622 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości ołowiu - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15690-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości żelaza - Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15703-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości manganu - Część 2: Metoda płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS)

EN 15915 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości srebra - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 15916-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości telluru - Część 2: Średnia zawartość telluru - Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

EN 16090 - Miedź i stopy miedzi - Określanie średniej wielkości ziarna metodą ultradźwiękową

EN 16117-1 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości miedzi - Część 1: Elektrolityczne oznaczanie miedzi w materiałach z zawartością miedzi mniejszą niż 99,85 %

EN 16117-2 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości miedzi - Część 2: Elektrolityczne oznaczanie miedzi w materiałach z zawartością miedzi większą niż 99,80 %

EN 1655 - Miedź i stopy miedzi - Deklaracje zgodności

EN 17263 - Miedź i stopy miedzi - Wykrywanie wad na zewnętrznej powierzchni prętów, prętów z otworem i drutów za pomocą badania metodą prądów wirowych z zastosowaniem przelotowej cewki pomiarowej

EN 1758 - Miedź i stopy miedzi - Taśmy na ażury ścieżkowe

EN 1971-1 - Miedź i stopy miedzi - Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi - Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej

EN 1971-2 - Miedź i stopy miedzi - Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi - Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej

EN 1976 - Miedź i stopy miedzi - Wyroby odlewane z miedzi nie przerobione plastycznie

EN 1978 - Miedź i stopy miedzi - Katody miedziane

EN 1981 - Miedź i stopy miedzi - Stopy wstępne

EN 1982 - Miedź i stopy miedzi - Gąski i odlewy

EN 723 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości węgla na wewnętrznej powierzchni rur miedzianych lub łączników metodą spalania

EN ISO 196 - Miedź i stopy miedzi przerobione plastycznie - Wykrywanie naprężeń własnych - Próba rtęciowa

EN ISO 2624 - Miedź i stopy miedzi - Określanie średniej wielkości ziarna

EN ISO 6509 - Miedź i stopy miedzi - Określanie odporności mosiądzów na odcynkowanie

EN ISO 9606-3 - Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedzi

PN-H-01051 - Miedź i stopy miedzi - Materiały - Terminologia

PN-H-01708 - Miedź i stopy miedzi - Cechy barwne

PN-H-74585 - Miedź i stopy miedzi - Rury do wymienników ciepła

PN-H-74586-00 - Miedź i stopy miedzi - Rury - Ogólne wymagania i badania

PN-H-74586-01 - Miedź i stopy miedzi - Rury - Własności mechaniczne

PN-H-74586-02 - Miedź i stopy miedzi - Rury ciągnione - Wymiary

PN-H-74586-03 - Miedź i stopy miedzi - Rury wyciskane - Wymiary

PN-H-74586-04 - Miedź i stopy miedzi - Rury wyciskane kalibrowane - Wymiary

PN-H-74596 - Miedź i stopy miedzi - Rury cienkościenne

PN-H-87020 - Miedź i stopy miedzi - Klasyfikacja ogólna

PN-H-92811 - Miedź i stopy miedzi - Taśmy do wyrobu chłodnic

PN-H-93620-00 - Miedź i stopy miedzi - Pręty - Ogólne wymagania i badania

PN-H-93620-01 - Miedź i stopy miedzi - Pręty - Własności mechaniczne

PN-H-93620-02 - Miedź i stopy miedzi - Pręty ciągnione okrągłe - Wymiary

PN-H-93620-03 - Miedź i stopy miedzi - Pręty ciągnione kwadratowe i sześciokątne - Wymiary

PN-H-93620-04 - Miedź i stopy miedzi - Pręty ciągnione prostokątne - Wymiary

PN-H-93620-05 - Miedź i stopy miedzi - Pręty wyciskane okrągłe - Wymiary

PN-H-93620-06 - Miedź i stopy miedzi - Pręty wyciskane kwadratowe i sześciokątne - Wymiary

PN-H-93620-07 - Miedź i stopy miedzi - Pręty wyciskane prostokątne - Wymiary

PN-H-93623-00 - Miedź i stopy miedzi - Kształtowniki - Ogólne wymagania i badania

PN-H-93623-01 - Miedź i stopy miedzi - Kątowniki równoramienne

PN-H-93623-02 - Miedź i stopy miedzi - Kątowniki nierównoramienne

PN-H-93623-03 - Miedź i stopy miedzi - Ceowniki

PN-H-93623-04 - Miedź i stopy miedzi - Teowniki wysokie

PN-H-93623-05 - Miedź i stopy miedzi - Teowniki niskie

PN-H-93623-06 - Miedź i stopy miedzi - Dwuteowniki

PN-H-93623-07 - Miedź i stopy miedzi - Zetowniki

PN-H-93623-08 - Miedź i stopy miedzi - Kształtowniki o przekroju złożonym

PN-H-93625 - Miedź i stopy miedzi - Pręty z niskostopowych stopów miedzi na elektrody i wyposażenie pomocnicze do zgrzewania oporowego

PN-H-93651 - Miedź i stopy miedzi - Pręty, rury i kształtowniki ze stopów miedzi odlewane metodą ciągłą

PN-H-93833 - Miedź i stopy miedzi - Druty na nity i wkręty

ISO 1811-2 - Miedź i stopy miedzi - Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chemicznej - Część 2: Pobieranie próbek wyrobów przerobionych plastycznie i odlewów

ISO 197-2/Ak - Miedź i stopy miedzi - Wyroby nieprzerobione plastycznie - Dodatkowa terminologia do stosowania w kraju

ISO 197-2 - Miedź i stopy miedzi - Wyroby nieprzerobione plastycznie - Terminologia

ISO 197-3/Ak - Miedź i stopy miedzi - Wyroby przerobione plastycznie - Dodatkowa terminologia do stosowania w kraju

ISO 197-3 - Miedź i stopy miedzi - Wyroby przerobione plastycznie - Terminologia

ISO 4746 - Miedź i stopy miedzi - Miedź beztlenowa - Próba przylegania zgorzeliny

ISO 6957 - Miedź i stopy miedzi - Próba amoniakalna odporności na korozję naprężeniową stopów miedzi

EN ISO 6509-1 Korozja metali i stopów - Określanie odporności stopów miedzi z cynkiem na odcynkowanie - Część 1: Metoda badania

ISO 197-1 — Miedź i stopy miedzi — Terminy i definicje — Część 1: Materiały

ISO 197-2 — Miedź i stopy miedzi — Terminy i definicje — Część 2: Produkty nieobrobione plastycznie (kształty rafineryjne)

ISO 197-3 — Miedź i stopy miedzi — Terminy i definicje — Część 3: Wyroby przerabiane plastycznie

ISO 197-4 — Miedź i stopy miedzi — Terminy i definicje — Część 4: Odlewy

ISO 197-5 — Miedź i stopy miedzi — Terminy i definicje — Część 5: Metody przetwarzania i obróbki

ISO 1190-1 — Miedź i stopy miedzi — Kod oznaczenia — Część 1: Oznaczenie materiałów

ISO 1554 — Obrobione plastycznie i odlewane stopy miedzi — Oznaczanie zawartości miedzi — Metoda elektrolityczna

ISO 1811-1 - Miedź i stopy miedzi - Dobór i przygotowanie próbek do analizy chemicznej - Część 1: Pobieranie próbek odlanych produktów nieobrobionych plastycznie

ISO 1811-2 - Miedź i stopy miedzi - Dobór i przygotowanie próbek do analizy chemicznej - Część 2: Pobieranie próbek wyrobów kutych i odlewów

ISO 1812 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości żelaza — Metoda spektrofotometryczna 1,10-fenantroliny

ISO 2624 - Miedź i stopy miedzi - Oszacowanie średniej wielkości ziarna

ISO 3220 — Miedź i stopy miedzi — Oznaczanie arsenu — Metoda fotometryczna

ISO 4382-1 - Łożyska ślizgowe - Stopy miedzi - Część 1: Odlewane stopy miedzi do litych i wielowarstwowych grubościennych łożysk ślizgowych

ISO 4382-2 - Łożyska ślizgowe - Stopy miedzi - Część 2: Obrabiane plastycznie stopy miedzi do stałych łożysk ślizgowych

ISO 4741 – Miedź i stopy miedzi – Oznaczanie zawartości fosforu – Metoda spektrometryczna molibdowanadanu

ISO 4742 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości niklu — Metoda grawimetryczna

ISO 4744 — Miedź i stopy miedzi — Oznaczanie zawartości chromu — Metoda spektrometrii płomieniowej absorpcji atomowej

ISO 4748 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości żelaza — Metoda miareczkowa Na2EDTA

ISO 4749 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości ołowiu — Metoda spektrometrii absorpcji atomowej w płomieniu

ISO 5956 – Miedź i stopy miedzi – Oznaczanie zawartości antymonu – Metoda spektrometryczna rodaminy B

ISO 5959 - Miedź i stopy miedzi - Oznaczanie zawartości bizmutu - Metoda spektrometryczna dietyloditiokarbaminianu

ISO 5960 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości kadmu — Metoda spektrometrii płomieniowej absorpcji atomowej

ISO 6437 — Stopy miedzi — Oznaczanie zawartości chromu — Metoda miareczkowa

ISO 7266 — Miedź i stopy miedzi — Oznaczanie zawartości siarki — Metoda miareczkowania spalania

ISO 426-1 – Obrobione plastycznie stopy miedzi z cynkiem – Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie – Część 1: Bezołowiowe i specjalne stopy miedzi z cynkiem

ISO 426-2 — Obrobione plastycznie stopy miedzi z cynkiem — Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie — Część 2: Ołowiowe stopy miedzi z cynkiem

ISO 427 — Obrabiane plastycznie stopy miedzi i cyny — Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie

ISO 428 — Obrabiane plastycznie stopy miedzi i aluminium — Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie

ISO 429 — Obrabiane plastycznie stopy miedzi i niklu — Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie

ISO 430 - Obrabiane plastycznie stopy miedziowo-niklowo-cynkowe - Skład chemiczny i formy wyrobów przerabianych plastycznie

ISO 431 – Kształtki rafineryjne miedzi

ISO 1187 - Specjalne kute stopy miedzi - Skład chemiczny i formy wyrobów kutych

ISO 1336 - Miedzi do obróbki plastycznej (o minimalnej zawartości miedzi 97,5 %) - Skład chemiczny i formy produktów przerobionych plastycznie

ISO 1337 - Miedzi do obróbki plastycznej (o minimalnej zawartości miedzi 99,85 %) - Skład chemiczny i formy produktów kutych

ISO 1634-1 - Blacha, blacha i taśma z miedzi i stopów miedzi kutych - Część 1: Warunki techniczne dostawy blachy, blachy i taśmy do celów ogólnych

ISO 1634-2 – Blacha, blacha i taśma z miedzi i stopów miedzi – Część 2: Warunki techniczne dostawy blachy i blachy do kotłów,

ISO 1637 - Pręt i pręt z miedzi i stopów miedzi kutych - Warunki techniczne dostawy

ISO 1638 - Drut z miedzi i stopów miedzi przerabianych plastycznie - Warunki techniczne dostawy

ISO 1639 — Obrabiane plastycznie stopy miedzi — Profile wyciskane — Właściwości mechaniczne

ISO 3486 - Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie - Wyroby płaskie walcowane na zimno dostarczane w odcinkach prostych (arkusz) - Wymiary i tolerancje

ISO 3487 - Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie - Wyroby płaskie walcowane na zimno w zwojach lub na rolkach (taśma) - Wymiary i tolerancje

ISO 3488 - Miedź i stopy miedzi kute - Wytłaczane pręty okrągłe, kwadratowe lub sześciokątne - Wymiary i tolerancje

ISO 3489 — Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie — Pręty okrągłe ciągnione — Wszystkie tolerancje ujemne dotyczące tolerancji średnicy i kształtu

ISO 3490 - Miedź i stopy miedzi kute - Ciągnione pręty sześciokątne - Wszystkie ujemne tolerancje szerokości w poprzek i tolerancje kształtu

ISO 3491 - Miedź i stopy miedzi kute - Ciągnione pręty kwadratowe - Wszystkie ujemne tolerancje szerokości na płasko i tolerancje kształtu

ISO 3492 - Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie - Drut ciągniony okrągły - Tolerancje średnicy

ISO 4738 — Miedź ciągarska (walcówka)

ISO 6958 — Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie — Pręty prostokątne ciągnione — Wymiary i tolerancje kształtu

ISO 7756 - Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie - Pręty okrągłe ciągnione - Symetryczne tolerancje plus i minus w zakresie tolerancji średnicy i kształtu

ISO 7757 — Miedź i stopy miedzi przerabiane plastycznie — Ciągnione pręty sześciokątne — Symetryczne tolerancje plus i minus szerokości na płasko i tolerancje kształtu

ISO 7758 - Miedź i stopy miedzi kute - Ciągnione pręty kwadratowe - Symetryczne tolerancje plus i minus szerokości na płasko i tolerancje kształtu

Kontakt - sprzedaż krajowa:

Contact - foreign trade:

Aktualności

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N.

profile mosiężne kwadratowe

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki.

blacha cual - cupalowa

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm.

nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma mosiężna

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma miedziana

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu - CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

profile mosiężne kwadratowe