Oznaczenia stanów umocnienia aluminium zgodnie z normą PN-EN 515

F
wytworzony - (bez określenia poziomu własności mechanicznych)
0
wyżarzony - jako stan 0 mogą być oznaczone wyroby uzyskujące ustalone własności po procesie wytwarzania na gorąco
01
obrobiony cieplnie w przybliżeniu w tym samym czasie i temperaturze zalecanej dla wyrobów przesyconych i wolno schładzanych do temperatury pokojowej (oznaczany także jako T41)
02
obrobiony cieplno-plastycznie w celu zwiększenia odkształcalności, w procesie jaki jest zalecany dla odkształcenia super plastycznego
03
ujednorodniony
H12
umocniony - 1/4 twardy
H14
umocniony - 1/2 twardy
H16
umocniony - 3/4 twardy
H18
umocniony - 4/4 twardy
H19
umocniony - ekstra twardy
Hxx4
stosowany do wzorkowanych lub wytłaczanych blach albo taśm, wytwarzanych z odpowiadającego stanu Hxx
Hxx5
umocniony - stosowany do spawanych rur
H111
wyżarzony i lekko umocniony (mniej niż H 11) podczas następnej operacji takiej jak prostowanie blach
H112
lekko umocniony przez kształtowanie w podwyższonej temperaturze lub przez nadanie określonej wielkości zgniotu (określony poziom własności mechanicznych).
H116
Stosuje się do stopów aluminium-magnez o zawartości 4% lub więcej magnezu i dla których poziom własności mechanicznych i odporność na korozję warstwową są określone
H22
umocniony i częściowo wyżarzony -1/4 twardy
H24
umocniony i częściowo wyżarzony -1/2 twardy
H26
umocniony i częściowo wyżarzony - 3/4 twardy
H28
umocniony i częściowo wyżarzony - 4/4 twardy
H32
umocniony i stabilizowany -1/4 twardy
H34
umocniony i stabilizowany -1/2 twardy
H36
umocniony i stabilizowany - 3/4 twardy
H38
umocniony i stabilizowany - 4/4 twardy
H42
umocniony i malowany lub lakierowany -1/4 twardy
H44
umocniony i malowany lub lakierowany -1/2 twardy
H46
umocniony i malowany lub lakierowany - 3/4 twardy
H48
umocniony i malowany lub lakierowany - 4/4 twardy W przesycony (stan niestabilny). Okres naturalnego starzenia (W2h...) może być określony
W51
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształcaniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm,1,5% do 3% dla blach powyżej 6 mm,1 % do 3% dla walcowanych i wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla odkuwek lub pierścieni swobodnie kutych i pierścieni walcowanych. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
W510
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1-3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5 do 3% dla rur ciągnionych. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu.
W511
stan taki sam jak W510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
W52
stan taki sam jak W510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
W52
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%
W54
przesycony (stan niestabilny) i odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej (kucie matrycowe)
T1
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i naturalnie starzony
T2
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, odkształcony na zimno i naturalnie starzony
T3
przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony
T31
przesycony, odkształcony na zimno (- 1%) i naturalnie starzony
T351
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6mm, 1 % do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1 % do 5% dla odkuwek i pierścieni swobodnie kutych i walcowanych pierścieni naturalnie starzonych. Wyroby to nie są prostowane po rozciąganiu
T3510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i naturalnie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T3511
stan taki sam jak T3510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T352
przesycony, odprężony przez ściskanie do uzyskania odkształcenia trwałego 1 % do 5% i naturalnie starzony
T354
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i naturalnie starzony
T36
przesycony, odkształcony na zimno (-6%) i naturalnie starzony
T37
przesycony, odkształcony na zimno (-7%) i naturalnie starzony
T39
przesycony, odkształcony na zimno z określonym odkształceniem do osiągnięcia założonych własności mechanicznych. Odkształcenie na zimno może być wykonane przed lub po naturalnym starzeniu
T4
przesycony i naturalnie starzony
T42
przesycony i naturalnie starzony. Stosuje się do badanych materiałów obrabianych cieplnie ze stanu wyżarzonego lub F albo do wyrobów obrabianych cieplnie z jakiegokolwiek stanu przez użytkownika
T451
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach poniżej 6 mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6 mm, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, l% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni oraz walcowanych pierścieni i naturalnie starzony
T4510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i naturalnie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T4511
Stan taki sam jak T4510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T452
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5% i naturalnie starzony
T454
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i naturalnie starzony
T5
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony
T51
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania i następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstawowego celem zwiększenia odkształcalności
T56
schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony - poziom własności mechanicznych wyższy niż stan T5 osiągnięty przez specjalną kontrolę procesu (dotyczy stopów serii 6000)
T6
przesycony i sztucznie starzony.
T61
przesycony, a następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu postarzonego w celu zwiększenia odkształcalności
T6151
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym (0,5% do 3% dla blach do 6mm, 1,5% do 3% dla blach powyżej 6mm), a następnie sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstarzanego celem zwiększenia odkształcalności. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T62
przesycony i sztucznie starzony. Stosuje się do badanych materiałów obrabianych cieplnie ze stanu wyżarzonego lub F albo do wyrobów obrabianych cieplnie z jakiegokolwiek stanu przez użytkownika
T64
przesycony i sztucznie starzony w temperaturze dla stanu podstarzanego (stan pośredni między T6 i T61) celem zwiększenia odkształcalności
T651
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni i walcowanych pierścieni sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T6510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych i sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T6511
stan taki sam jak T6510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T652
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie starzony
T654
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie starzony
T66
przesycony, sztucznie starzony - poziom własności mechanicznych wyższy niż w stanie T6, osiągnięty przez specjalna kontrolę procesu (dotyczy stopów serii 6000)
T7
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony
T73
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T732
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Stosuje się do materiałów ze stanu wyżarzonego lub ze stanu F obrabianych cieplnie lub do wyrobów obrabianych cieplnie przez użytkownika
T7351
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach poniżej 6mm, 1,5% do 3% dla blach 6mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T73510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T73511
stan taki sam jak T73510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po operacji odprężania przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7352
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5% i następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T7354
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej i następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia najlepszej odporności na korozję naprężeniową
T74
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76)
T7451
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni i walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76). Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T74510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dlawyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do3% dla rur ciągnionych a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni miedzy T7 i T76). Wyroby tenie set prostowane po rozciąganiu
T74511
stan taki sam jak T74510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7452
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 i T76)
T7454
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie przestarzony (stan pośredni między T73 iT76)
T76
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T761
przesycony, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową (stosuje się do blach i taśm ze stopu 7475)
T762
przesycony - a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Stosuje i do materiału obrabianego cieplnie ze stanu wyżarzonego lub stanu F albo do wyrobów obrabianych cieplnie u użytkownika
T7651
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mmi więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5% dla swobodnie kutych odkuwek lub pierścieni walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T76510Y
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznieprzestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T76511
stan taki sam jakT76510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T7652
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T7654
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie przestarzony w celu osiągnięcia dobrej odporności na korozję warstwową
T79
przesycony a następnie sztucznie przestarzony (bardzo ograniczone przestarzenie)
T79510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznieprzestarzony (bardzo ograniczone przestarzenie). Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T79511
stan taki sam jak T79510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T8
przesycony, odkształcony na zimno a następnie sztucznie starzony
T81
przesycony, odkształcony na zimno (-1%) a następnie sztucznie starzony
T82
przesycony przez użytkownika, rozciągany z kontrolowanym odkształceniem trwałym minimum 2%, a następnie sztucznie starzony (stop 8090)
T832
przesycony, odkształcony na zimno z kontrolowaną wielkością odkształcenia, a następnie sztucznie starzony (stosuje się do ciągnionych rur ze stopu 6063)
T841
przesycony, odkształcony na zimno, a następnie sztucznie podstarzany (blachy i taśmy ze stopów 2091 i 8090)
T84151
przesycony,odprężony przez rozciąganiezod kształceniem trwałym 1,5% do 3%, a następnie sztucznie przestarzony (blachy ze stopów 2091 i 8090)
T851
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształcaniem trwałym 0,5% do 3% dla blach do 6 mm, 1,5% do 3% dla blach 6 mm i więcej, 1% do 3% dla walcowanych lub wykańczanych na zimno prętów i kształtowników, 1% do 5%; dla odkuwek swobodnie kutych lub pierścieni walcowanych pierścieni, a następnie sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T8510
przesycony, odprężony przez rozciąganie z kontrolowanym odkształceniem trwałym 1% do 3% dla wyciskanych prętów, kształtowników i rur, 0,5% do 3% dla rur ciągnionych, a następnie sztucznie starzony. Wyroby te nie są prostowane po rozciąganiu
T8511
stan taki sam jak T8510 z zastosowaniem dodatkowego prostowania po odprężaniu przez rozciąganie w celu uzyskania normowanych tolerancji wymiarowych
T852
przesycony, odprężony przez ściskanie do osiągnięcia odkształcenia trwałego 1% do 5%, a następnie sztucznie starzony
T854
przesycony, odprężony przez dotłaczanie na zimno w matrycy wykańczającej, a następnie sztucznie starzony
T86
przesycony, odkształcony na zimno (-6%), a następnie sztucznie starzony
T87
przesycony, odkształcony na zimno (-7%), a następnie sztucznie starzony
T89
przesycony, odkształcony na zimno (ustalona wielkość odkształcenia) do osiągnięcia określonych własności mechanicznych, a następnie sztucznie starzony
T9
przesycony, sztucznie starzony, a następnie odkształcony na zimno

Kontakt - sprzedaż krajowa:

Contact - foreign trade:

Aktualności

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N.

profile mosiężne kwadratowe

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki.

blacha cual - cupalowa

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm.

nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma mosiężna

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma miedziana

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu - CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

profile mosiężne kwadratowe