EN 13195-1 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie i odlewy do zastosowań morskich (budownictwo okrętowe, morskie i przybrzeżne) - Część 1: Specyfikacje

W Normie Europejskiej EN 13195-1 określono właściwości i warunki techniczne kontroli i dostawy kutych i odlewanych wyrobów z aluminium i stopów aluminium zalecanych do zastosowań morskich, takich jak przemysł stoczniowy, zastosowania morskie i przybrzeżne.

Dotyczy:

  • produktów walcowanych płaskich (blachy, taśmy i płyty),
  • produktów wytłaczanych (pręty, rury i profile),
  • produktów ciągnionych na zimno (prętów i rur),
  • odkuwek,
  • odlewów.
Niniejszy dokument należy stosować w połączeniu z odpowiednimi przepisami europejskimi, krajowymi lub międzynarodowymi, do których ma zastosowanie.

Niniejsza Norma Europejska obejmuje:

  • wyroby obrobione plastycznie ze stopów aluminium do zastosowań konstrukcyjnych,
  • wyroby przerabiane plastycznie z aluminium i stopów aluminium do zastosowań niekonstrukcyjnych,
  • nity ze stopów aluminium,
  • odlewy ze stopów aluminium.
Informacje podano aby pomóc użytkownikowi w doborze aluminium i stopów aluminium oraz stanów utwardzenia do różnych zastosowań, w tym właściwości korozyjnych, spawania, nitowania, obróbki skrawaniem i formowania.

Niektóre produkty wymienione w niniejszej normie mogą być przedmiotem patentu lub wniosków patentowych, a ich wymienienie w niniejszym dokumencie w żaden sposób nie implikuje przyznania licencji w ramach takiego prawa patentowego.

CEN/TC 132 potwierdza swoją polityką, że w przypadku, gdy właściciel patentu odmówi udzielenia licencji na znormalizowane produkty standardowe na rozsądnych i niedyskryminujących warunkach, produkt ten zostanie usunięty z odpowiedniej normy.

EN 13195-1 - Aluminium and aluminium alloys - Wrought and cast products for marine applications (shipbuilding, marine and offshore) - Part 1: Specifications

EN 13195-1 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Geknede en gegoten producten voor toepassing op zee (scheepsbouw, zeevaart en off-shore) - Deel 1: Specificaties

Kontakt - sprzedaż krajowa:

Contact - foreign trade:

Aktualności

Profile mosiężne ciągnione i wyciskane w wersji surowej, polerowane, szlifowane, satynowane: profile mosiężne o przekroju kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym, ośmiokątnym, kątowniki, ceowniki, teowniki, rury profilowe, profile specjalistyczne w gatunkach: CuZn37 / CW508L / CuZn37 / 2.0321 / M63; CuZn39Pb3 / CW614N / CuZn39Pb3 / 2.0401 / MO58A; CuZn40Pb2 / CW617N / CuZn40Pb2 / 2.0402 / MO58 / MO58B / CuZn36Pb2As / CW602N.

profile mosiężne kwadratowe

Blachy cupalowe - bimetalowe - Cu-Al - miedziano-aluminiowe są wykorzystywane w przemyśle energetycznym, elektrycznym i elektronicznym do wykonywania połączeń miedź - aluminium. Połączenia powstałe przy wykorzystaniu blach cupalowych zapobiegają powstawaniu korozji elektrochemicznej na styku Al-Cu. Blacha cupalowa składa się z miedzi elektrolicznej Cu-ETP oraz aluminium 1050A. Oferujemy blachy kupalowe w grubościach od 0,5 do 2 mm. Możemy docinać blachy na pasy lub formatki.

blacha cual - cupalowa

Formatki mosiężne cięte z blach w gatunkach CuZn37 (blachy miękkie plastyczne) oraz CuZn39Pb2 (blachy twarde do obróbki skrawaniem) grubość blach mosięznych do 40 mm. Formatki mosiężne wycinamy także z dostępnych płaskowników w gatunku CuZn39Pb3.

formatki mosiężne

Formatki miedziane cięte z blach i płyt w gatunkach: Cu-ETP, Cu-OF, Cu-HCP, Cu-DHP; dostępne grubości do 200 mm; formatki miedziane wycinamy także z dostępnych płaskowników Cu-ETP.

formatki miedziane

Nowe srebro - Oferujemy blachy z alpaki - nowego srebra, które posiadają bardzo dobre właściwości sprężyste, są podatne do lutowania i spawania. Posiadamy blachy w grubościach od 0,1 do 1,0 mm. Na bieżąco prowadzimy sprzedaż nowego srebra w gatunku MZN12 (CuNi12Zn24 / CW403J / CuNi12Zn24 / 2.0730 / CuNi12Zn24 / C75700). Inne gatunki możemy sprowadzić pod zamówienie (MZN15, MZN18, MZ20N18). W ciągłej sprzedaży posiadamy blacha nowosrebrna MZn12 z4 =0,2x300x1000 mm; =0,3x300x1000 mm; =0,4x300x1000 mm; =0,6x300x1000 mm; =0,5x350x1200 mm; =1,0x300x1200 mm.

nowe srebro

Oferujemy taśmy mosiężne miękkie i półtwarde. "Od ręki" proponujemy taśmy CuZn37 R350 =0,2x300 mm oraz =0,3x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma mosiężna

Taśmy miedziane miękkie i półtwarde - podstawowe wymiary jakie proponujemy Cu-ETP R220 0,1x100 mm; 0,1x220 mm; 0,1x300 mm; 0,2x220 mm; 0,2x240 mm; 0,2x300 mm; Cu-ETP R240 0,1x300 mm. Z w/w taśm możemy wyciąć dla Państwa formatki.

taśma miedziana

Profile mosiężne kwadratowe dostępne z magazynu - CuZn37 20x20x1,50 mm; 25x25x1,50 mm; 30x30x1,50 mm; 40x40x1,50 mm; 50x50x1,50 mm oraz profil mosięzny o przekroju prostokątnym 30x15x1,50 mm. Inne przekroje profili mosiężnych sprowadzamy pod zamówienie Klientów.

profile mosiężne kwadratowe