Алуминий – плочи от лят алуминий:

Плочите от лят алуминий се характеризират главно с ниски вътрешни напрежения. В зависимост от вида на алуминия, от който са направени, те имат различни механични и физични свойства. Предлагаме плочи от лят алуминий грубо или прецизно фрезовани.

Доставяме плочи от лят алуминий в следните степени:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: