Бронз - Плоски пръти / плоски пръти, направени от бронз:

Ние предлагаме бронзови плоски пръти / плоски пръти, екструдирани и изрязани от плочи. Предлагаме бронзови плоски пръти / плоски пръти в следните степени:

Продаваме плоски пръти / плоски пръти от бронз, както и нарязани на желан размер. Изрязваме нетипични плоски пръти от бронзови плочи

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: