Мед - кръгли медни пръти

Ние предлагаме широка гама от изтеглени и екструдирани кръгли медни пръти.

Предлагаме кръгли медни пръти в следните класове мед:

Продаваме кръгли медни пръти на цели пръти или ги режем на лентови триони.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: