Мед - кръгли медни тръби

Предлагаме кръгли медни тръби от електролитна мед и тръби от фосфорно деоксидирана мед.

Предлаганите медни тръби са предназначени за:

  • медни тръби за електрически цели,
  • медни тръби за пренос на вода и газ в санитарни и отоплителни инсталации,
  • медни тръби с общо предназначение,
  • медни тръби, използвани в климатични и хладилни системи,
  • тръби за топлообменници.

Ние предлагаме кръгли медни тръби основно в следните степени на мед:

Продаваме медни тръби в прави профили и в кръгове.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: