Бронз – Бронзови втулки:

Ние предлагаме екструдирани и ляти бронзови втулки. Предлагаме бронзови втулки в следните класове:

Продаваме бронзови втулки цели, както и нарязани до желания размер.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: