Мед – плоски медни пръти:

Ние предлагаме широка гама от медни плоски пръти:

  • изтеглени медни плоски пръти,
  • пресовани медни плоски пръти,
  • медни плоски пръти в прави секции,
  • медни плоски пръти на рулони - медна лента,
  • медни плоски пръти с остри ъгли,
  • медни плоски пръти със заоблени ъгли,
  • медни плоски пръти с пълно заобляне r=1/2h,
  • калайдисани медни плоски пръти.

Ние продаваме медни плоски пръти в следните класове:

Продаваме медни плоски пръти предимно на сечение L=4000 мм или на рулони (медна лента). Има възможност за поръчка на медни плоски пръти с различна дължина.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: