Месинг - Т месингови профили

Ние предлагаме T месингови профили в широк диапазон от размери. T месинговите профили се продават на цели пръти или се нарязват според изискванията.

Ние предлагаме месингови профили в следните класове:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: