Месинг - Месингови квадратни пръти

Ние предлагаме екструдирани и изтеглени квадратни месингови пръти в широк диапазон от размери. Месинговите квадратни пръти се продават на цели пръти или се нарязват според изискванията.

Ние предлагаме квадратни месингови пръти основно в следните степени:

Други видове квадратни месингови пръти, налични при поискване:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: