Месинг - U месингови профили

Ние предлагаме месингови U профили в широк диапазон от размери. Ние продаваме месингови профили в цели щанги или нарязани според изискванията.

Ние предлагаме месингови профили в следните степени:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: