Мед – медни листове:

Предлагаме широка гама от медни листове:

  • студено валцувани и горещо валцувани медни листове,
  • медни листове на рулони,
  • медни листове за строителната индустрия (за покриви, фасади и обшивки),
  • оксидирани и патинирани медни листове

Предлагаме медни листове в следните класове:

Продаваме чаршафи в търговски листове и ги нарязваме според нуждите.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: