Мед - квадратни медни пръти

Ние предлагаме широка гама от изтеглени и екструдирани квадратни медни пръти. Необичайни квадратни медни пръти могат да бъдат изрязани от медни плочи.

Ние предлагаме квадратни медни пръти в следните класове мед:

Квадратните медни пръти се продават на цели пръти или се режат на лентови триони.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: