Мед - Медни ленти, медни намотки:

Предлагаме широка гама от медни ленти, медни бобини:

  • медни ленти/намотки за индустриални приложения,
  • медни ленти/кръгове за строителната индустрия (за покриви, фасади и обшивки),
  • оксидирани и патинирани медни ленти/намотки.

Медните бобини / ленти се предлагат главно в следните степени:

Медните ленти/намотки се продават на намотки съобразени с изискванията на клиента.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: