Месинг – кръгли месингови тръби

Ние предлагаме екструдирани и изтеглени кръгли месингови тръби в широк диапазон от размери. Кръглите месингови тръби се продават на цели пръти или се нарязват според изискванията.

Ние предлагаме кръгли месингови тръби основно в следните степени:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: