Бронз – квадратни пръти, направени от бронз:

Ние предлагаме квадратни бронзови пръти, екструдирани и изрязани от плочи. Предлагаме бронзови квадратни пръти в следните степени:

Продаваме квадратни бронзови кюлчета цели, както и нарязани до желания размер.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: