Мед – медни проводници:

Ние предлагаме широка гама от медни проводници:

  • кръгли медни проводници,
  • профилни медни проводници - според изискванията,
  • калайдисани медни проводници.

Ние предлагаме медни проводници в следните класове мед:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: