Месинг - L месингови профили / месингови ъгли

Ние предлагаме L месингови профили / месингови ъгли с еднакви и неравни рамена в широк диапазон от размери. L Месинговите профили / Месинговите ъгли се продават на цели пръти или се нарязват според изискванията.

L месингови профили / месингови ъгли се предлагат в следните степени:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: