Мед - Медна лента:

Ние предлагаме медно обръчно желязо - медни плоски пръти на намотки за електрически приложения - главно като заземителен елемент. Предлагаме медни беднарки от мед в следните класове:

Стандартно предлагаме медни обръчи на рула от около 70 килограма. Ако имате други изисквания, можем да внесем медна лента с различно тегло на намотката.

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: