Месинг – месингови плоски пръти

Предлагаме пресовани и изтеглени месингови плоски пръти в широк диапазон от размери. Месинговите плоски пръти се продават на цели пръти или се нарязват според изискванията. Необичайни напречни сечения на месингови плоски пръти могат да бъдат изрязани от месингови плочи.

Ние предлагаме месингови плоски пръти основно в следните степени:

Други видове плоски пръти от месинг, налични при поискване:

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: