МЕД CW103C | CuCo1Ni1be

Обозначения на медта според различни стандарти:

EN Numer:CW103C
EN Symbol:CuCo1Ni1Be
DIN:-
Wnr:-
NFA FR-
UNS USA-
BS GP old-
PN-

Химичен състав на медта и медните сплави (съгласно стандартите EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

CuCo1Ni1Be
CuReszta [%]
Bi- [%]
O- [%]
P- [%]
Pb- [%]
Be0,4-0,7 [%]
Co0,8-1,3 [%]
Cr- [%]
Fe≤0,2 [%]
Mn- [%]
Ni0,8-1,3 [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
други≤0,5 [%]
Не съдържат-

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: