АЛУМИНИЕВ AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AW-AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645

Маркировки на алуминий и алуминиеви сплави според различни стандарти:

Alu/AW-2007
AA2007
PN-
CSN-
ASTM USA-
BS GB-
BS GP old-
ENAlCu4PbMg
DIN GERAlCuMgPb
EN2007
ISOAlCu4PbMg
JIS JAPAN-
JIS JAPAN old-
NF FRANCE-
NF FRANCE oldA-U4Pb
SFS FINLAND-
SN SWITZAlCu4MgPb
SS SWEDEN4335
UNI ITALY9002/8
UNI ITALY old-
UNS-
WNR GERMANY3.1645
NS-
UNEL-3121
ASV-
ALUSUISSE2118
CSA old-
GOST old-

Химичен състав на алуминий и алуминиеви сплави (съгласно EN 573-1):

Alu/AW-2007
Mg 0,40 - 1,80 [%]
Mn 0,50 - 1,00 [%]
Fe ≤0,80 [%]
Si ≤0,80 [%]
Si+Fe - [%]
Cu 3,30 - 4,60 [%]
Zn ≤0,80 [%]
Cr ≤0,10 [%]
Mn+Cr - [%]
Ti ≤0,20 [%]
Bi ≤0,20 [%]
Ni ≤0,20 [%]
Pb 0,80 - 1,50 [%]
Sn ≤0,20 [%]
Zr - [%]
Zr+Ti - [%]
други≤0,10 [%]
различни заедно≤0,30 [%]
Alreszta

Физични свойства на алуминия:

- AW-2007
Плътност2.85 [g/cm3]
E модул на еластичност72500 [MPa]
Модул на срязване G27300 [MPa]
Числото на Поасон0.33
Температура на втвърдяване510 [°C]
Точка на течливост640 [°C]
Правилната топлина856 [J/kgK]
Коефициент на топлинно разширение при 20°C23 [µm/mK]
Специфично съпротивление51 [nWm]
Топлопроводимост130 [W/mK]
Проводимост34 [%IACS]

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: