АЛУМИНИЕВ AW-5086 | AlMg4 | AW-AlMg4 | AlMg4Mn | 3.3545

Маркировки на алуминий и алуминиеви сплави според различни стандарти:

Alu/AW-5086
AA5086
PN-
CSN-
ASTM USA5086
BS GB-
BS GP old-
ENAlMg4
DIN GERAlMg4Mn
EN5086
ISOAlMg4
JIS JAPANA5086
JIS JAPAN old-
NF FRANCE5086
NF FRANCE oldA-G4MC
SFS FINLAND-
SN SWITZAlMg4Mn
SS SWEDEN-
UNI ITALY9005/4
UNI ITALY old5452
UNSA95086
WNR GERMANY3.3545
NS-
UNEL-3322
ASV2028
ALUSUISSE5410
CSA old-
GOST oldAMg4

Химичен състав на алуминий и алуминиеви сплави (съгласно EN 573-1):

Alu/AW-5086
Mg 3,50 - 4,50 [%]
Mn 0,20 - 0,70 [%]
Fe ≤0,50 [%]
Si ≤0,40 [%]
Si+Fe - [%]
Cu ≤0,10 [%]
Zn ≤0,25 [%]
Cr 0,05 - 0,25 [%]
Mn+Cr - [%]
Ti ≤0,15 [%]
Bi - [%]
Ni - [%]
Pb - [%]
Sn - [%]
Zr - [%]
Zr+Ti - [%]
други≤0,05 [%]
различни заедно≤0,15 [%]
Alreszta

Физични свойства на алуминия:

- AW-5086
Плътност2.7 [g/cm3]
E модул на еластичност71000 [MPa]
Модул на срязване G26700 [MPa]
Числото на Поасон0.33
Температура на втвърдяване585 [°C]
Точка на течливост640 [°C]
Правилната топлина900 [J/kgK]
Коефициент на топлинно разширение при 20°C23.8 [µm/mK]
Специфично съпротивление56 [nWm]
Топлопроводимост126 [W/mK]
Проводимост31 [%IACS]

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: