БРОНЗ CuSn11P | CC481K

ISO:CuSn11P
EN:CC481K
DIN:-
Wnr:-
NFA FR-
UNS USA-
BS GP oldPB1
PN-

CuSn11P
Cu87-89,5 [%]
Ni≤0,1 [%]
Pb≤0,25 [%]
Sn10-11,5 [%]
Zn≤0,05 [%]
P0,5-1 [%]
Al≤0,01 [%]
Fe≤0,1 [%]
Mn≤0,05 [%]
S≤0,05 [%]
Si≤0,01 [%]
Mg- [%]
Sb≤0,05 [%]
Bi- [%]
Cr- [%]
Te [%]
Inne- [%]

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: