МЕД CW108C | CuNi1P

Обозначения на медта според различни стандарти:

EN Numer:CW108C
EN Symbol:CuNi1P
DIN:-
Wnr:-
NFA FR-
UNS USA-
BS GP oldC113
PN-

Химичен състав на медта и медните сплави (съгласно стандартите EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

CuNi1P
CuReszta [%]
Bi- [%]
O- [%]
P0,15-0,25 [%]
Pb- [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni0,8-1,2 [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
други≤0,1 [%]
Не съдържат-

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: