МЕД CW109C | CuNi1Si

Обозначения на медта според различни стандарти:

EN Numer:CW109C
EN Symbol:CuNi1Si
DIN:-
Wnr:-
NFA FR-
UNS USAC19101
BS GP old-
PN-

Химичен състав на медта и медните сплави (съгласно стандартите EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

CuNi1Si
CuReszta [%]
Bi- [%]
O- [%]
P- [%]
Pb≤0,02 [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe≤0,2 [%]
Mn≤0,1 [%]
Ni1-1,6 [%]
Si0,4-0,7 [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
други≤0,3 [%]
Не съдържат-

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: