МЕД CW114C | CuSp | CuSp | 2.1498

Обозначения на медта според различни стандарти:

EN Numer:CW114C
EN Symbol:CuSp
DIN:CuSp
Wnr:2.1498
NFA FR-
UNS USAC14700
BS GP oldC111
PN-

Химичен състав на медта и медните сплави (съгласно стандартите EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

CuSp
CuReszta [%]
Bi- [%]
O- [%]
P0,003-0,012 [%]
Pb- [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni- [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn- [%]
C- [%]
Te0,4-0,7 [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
други≤0,1 [%]
Не съдържат-

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: