МЕД CW119C | CuZn0,5

Обозначения на медта според различни стандарти:

EN Numer:CW119C
EN Symbol:CuZn0,5
DIN:-
Wnr:-
NFA FR-
UNS USA-
BS GP old-
PN-

Химичен състав на медта и медните сплави (съгласно стандартите EN 1652 / EN 13601 / EN 1172):

CuZn0,5
CuReszta [%]
Bi- [%]
O- [%]
P≤0,02 [%]
Pb- [%]
Be- [%]
Co- [%]
Cr- [%]
Fe- [%]
Mn- [%]
Ni- [%]
Si- [%]
Zr- [%]
Al- [%]
As- [%]
Zn0,1-1,0 [%]
C- [%]
Te- [%]
Ag- [%]
Sn- [%]
други≤0,1 [%]
Не съдържат-

Моля, изпратете кореспонденция на имейл адреса по-долу: